VITALITEIT

De vitaliteitstraining Be Fit & Well werkt aan alle aspecten van vitaliteit: fysieke energie, mentale veerkracht, werkplezier en zingeving. Bovendien begint de training bij de individuele werknemer en het versterken van diens motivatie en verantwoordelijkheid om daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen.

Doel van de training

Tijdens de training werken uw werknemers aan zelfkennis, verantwoordelijkheid nemen en optimaal samenwerken met anderen. Zij onderzoeken waar hun persoonlijke drive zit en hoe zij deze kunnen inzetten voor het team of de afdeling: wat vinden zij belangrijk, waaruit halen zij hun voldoening, motivatie en inspiratie? Dit zelfonderzoek vindt plaats op het niveau van weten, ervaren en daadwerkelijk doen.

Haalbare doelen en veranderingen: Elke werknemer formuleert zijn eigen haalbare doelen. In kleine stappen voert hij of zij veranderingen door op het gebied van de 1. zorg voor zichzelf (voeding, beweging, ontspanning), 2. omgaan met zichzelf (drive, waardering, zelfbeeld) en 3. omgaan met anderen (gedrag, communicatie, samenwerken).

Wat levert Be Fit & Well u op?

– minder ziekteverzuim en uitval

– energieke medewerkers

– hogere productiviteit

– meer saamhorigheid en betrokkenheid

– betere samenwerking als team/afdeling;

– positieve werksfeer

Duur programma

Uiteraard wordt de training op maat gemaakt afhankelijk van uw vraag. Ook kan per onderdeel een training ( 1 dag) worden aangeboden. Voor het gehele programma is er een opzet van 3 dagen training verspreid over 4 maanden.

Opzet programma

Ons gehele programma bestaat uit 4 onderdelen (2 hele dagen en 2 halve dagen) en strekt zich uit over 4 maanden. Indien gewenst zijn gedurende het traject ook individuele coachingsgesprekken met werknemers mogelijk. Tijdsduur en maatwerk staan garant voor blijvende resultaten. Alle onderdelen vinden op uw bedrijfslocatie plaats en worden begeleid door 2 vitaliteitscoaches: Pauline Muller-Hensen van Well Organized en Afra Kwak van BFit Coaching.

Het vitaliteitsprogramma Be Fit & Well is ontwikkeld door Well Organized en BFit Coaching en gebaseerd op eigen praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met BFit coaching of kijk op wellorganized.nl